Projekt realizuje Partnerstwo złożone z poniżej zaprezentowanych podmiotów. Współpracujemy ze sobą od kilkunastu lat. Umowę partnerską podpisaliśmy w 2020 roku z myślą o wspólnym przygotowaniu sześciu komplementarnych innowacyjnych usług i obsłudze projektu „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego . Przygotowywane usługi mogą być synergicznie użyte w celu wsparcia mikro, małych i średnich firm. 

 

Fundacja   Poszanowania   Energii   (FPE)

 

Liderem Partnerstwa jest podmiot działający na polskim rynku już od blisko trzech dekad.

Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w dziedzinie propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu energooszczędności. Promotor i prekursor, a w zasadniczym stopniu również twórca zawodu audytora energetycznego w Polsce.

Wykształciwszy tysiące audytorów za pośrednictwem swoich kursów szkoleniowych, publikacji oraz oprogramowania, nadal jest centrum wiedzy dla tej ogromnej rzeszy zawodowej – w przeważającej większości będących mikro przedsiębiorcami.

25 lat działalności FPE podsumowano w publikacji dostępnej pod tym adresem internetowym.

Raport zrównoważonego rozwoju można przeczytać tutaj.

Więcej o szczególnych cechach FPE - patrz: link do strony internetowej.

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacja Praktyków Biznesu (CPR)

CPR utworzono w 2012 roku po to, aby mieli do kogo zwrócić się o wsparcie przedsiębiorcy realizujący swoje projekty wnoszące innowacje do ich infrastruktury zarządczej, technicznej lub procesów produkcyjnych, w tym ekonomizujących wykorzystanie energii. Podmiot zajmuje się m.in. strukturyzowaniem tych projektów, zdobywaniem dla nich finansowania, zarządzaniem - z uwzględnieniem zarządzania finansami i ryzykiem (wszelakiego rodzaju – od operacyjnego, przez finansowe do strategicznego).

Wiedza i doświadczenia w omawianych obszarach zostały do CPR wniesione przez ich założycieli, legitymujących się ponad dwudziesto-letnią praktyką w działalności komercyjnej, w tym:

- w bankach o różnym profilu – od banku państwowego (PBR), przez nastawiony pro-społecznie Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, po banki międzynarodowe (DNB NORD, AIG) oraz banki spółdzielcze,

- jak również w obszarach projektów ICT i projektów innowacyjnych.

CPR, poza zasobami wewnętrznymi, posiada bogatą sieć kontaktów umożliwiających zapewnienie klientom dodatkowych ekspertyz z ośrodków krajowych i europejskich. Więcej - link

 

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE)

 

Dla zbiorowości tysięcy audytorów energetycznych, w tym tych, których do zawodu przygotowała Fundacja Poszanowania Energii, w 2000 roku powołano stowarzyszenie, jako niezależną instytucję zrzeszającą.

Zrzeszeni w ZAE specjaliści często mają za sobą doświadczenia w firmach produkcyjnych, ale też doskonale znają się na efektywnych energetycznie technologiach. Zajmują się audytami energetycznymi domów jedno-rodzinnych, budynków i procesów produkcyjnych.

Dla naszej usługi niezwykle istotne są relacje pomiędzy specjalistami i możliwość angażowania ich do nowych wyzwań. Czynnik unikalnych doświadczeń i otwartość w nabywaniu nowej wiedzy niewątpliwie wyróżnia ich na rynku. 

Więcej o ZAE można przeczytać tutaj.