Co zyskasz wykonując termomodernizację wg formuły one stop shop?

1. One stop shop to mniej kłopotów z wykonawcami. Zgłoszą się do Ciebie certyfikowane firmy, które mają moce przerobowe w podanym przedziale czasowym, a nie wyłącznie dobre chęci. 

2. Wszystkie firmy wykonawcze przechodzą proces certyfikacji. Ich możliwości sprzętowe, zasobowe, licencje, uprawnienia zostały zweryfikowane. 

3. Otrzymujesz dwóch pomocników w trudnym procesie termomodernizacji. Nie musisz samodzielnie komunikować się z szeregiem specjalistów. Masz wsparcie w osobie:

Opiekuna one stop shop, który jest Twoją prawą ręką w termomodernizacji. Reprezentuje Twoje interesy w kontaktach z resztą zespołu.  

 • Tworzy dla Ciebie zespół wykonawczy
 • Doprowadza do podpisania Umowy OSS Konsorcjum Wykonawczego
 • Doprowadza do tego, aby Konsorcjum sprawnie przygotowało dla Ciebie ofertę kosztową
 • Wspiera Cię podczas negocjacji cenowych z Konsorcjum Wykonawczym
 • Doradza zarówno Tobie, jak i wykonawcom podczas fazy projektowania i realizacji termomodernizacji
 • Bierze udział w odbiorach częściowych i w odbiorze ostatecznym.

Koordynatora prac wykonawczych, który

 • Negocjuje z Tobą koszty i podpisuje umowę.
 • Ogarnia ekipy wykonawcze.
 • Prowadzi nadzór merytoryczny.
 • Dba o dokumentację wykonawczą.
 • Zajmuje się rozliczaniem ekip wykonawczych.
 • Organizuje częściowe i całościowe odbiory.  

4. Znasz dokładny przebieg i zakres prac budowlano-remontowych. Obowiązuje harmonogram, którego dotrzymanie jest w interesie wszystkich stron umowy. Harmonogram jest częścią Umowy OSS Wykonania PTM

5. Pracują wyłącznie sprawdzeni wykonawcy. Nie zabraknie im nagle pracowników, maszyn czy umiejętności. Tu nie ma firm przypadkowych, czy też niedawno powstałych. Firmy nie stracą płynności finansowej.

6. Pisemna umowa jako podstawa wszystkich prac oraz ewentualnych reklamacji. Możesz pracować nawet z 10 firmami wykonawczymi, ale podpisujesz tylko jedną Umowę OSS Wykonania PTM.

7. U każdego wykonawcy są te same procedury i terminy reklamacyjne. Nie ma domysłów, próśb. Wiesz na czym stoisz!

8. Możesz wykonać audyt energetyczny i dowiedzieć się jak w najkorzystniejszy sposób przeprowadzić termomodernizację. Masz też dostęp do wiedzy specjalistów z Fundacji Poszanowania Energii i Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

                                 mini_pvproductions9.jpg       mini_pvproductions12.jpg       mini_pvproductions7.jpg


Kto wykona Twoją termomodernizację?

Wykonawcami będą wyłącznie firmy budowlane posiadające zweryfikowane licencje, umiejętności, organizację pracy oraz odpowiedni sprzęt. Z przebiegiem procesu certyfikacji możesz zapoznać się w regulaminie świadczenia usługi dostosowania przedsiębiorców msp do wykonywania termomodernizacji wg standardów one stop shop.

Możesz pracować z mikrofirmami, firmami małymi lub średnimi (czyli z tymi, które zatrudniają do 250 osób). Bądź jednak pewien, że nie są to firmy przypadkowe. Każda z nich znalazła się w tej usłudze po to, aby się rozwijać i świadczyć usługi o profesjonalnym standardzie


Uczestnicy termomodernizacji wg zasad one stop shop

1. Właściciel nieruchomości (inwestor) oraz osoba upoważniona przez inwestora do kontaktu z Konsorcjum Wykonawczym.

2. Opiekun OSS – doradca inwestora wspierający go w relacjach z Konsorcjum Wykonawczym i Zespołem Nadzoru Inwestorskiego. Może rozstrzygać spory z koordynatorem. Bierze udział w odbiorach.

3. Koordynator Prac Wykonawczych – reprezentuje interesy wszystkich podwykonawców. Prowadzi rozmowy z inwestorem (również negocjacje kosztowe), z opiekunem one stop shop, z Zespołem Nadzoru Inwestorskiego oraz z inspektorami.

4. Wykonawca 1, 2, 3, 4, … - po podpisaniu umowy konsorcjalnej staje się podwykonawcą o ściśle określonych prawach, na straży których stoi Opiekun PTM. Dotyczy to inwestycji, do której realizacji się zgłosił i został zaangażowany ze względu na wskazane ceny oraz doświadczenie. Wykonawca może spełniać dwie role: może być podwykonawcą PTM w jednym zleceniu, ale w innym przyjąć rolę koordynatora prac wykonawczych (jeśli oczywiście posiada możliwości, umiejętności i uprawnienia w tym zakresie).

5. Konsorcjum Wykonawcze – grupa wykonawców zebrana do realizacji danej inwestycji termomodernizacyjnej.

6. Zespół Nadzoru Inwestorskiego – powołany przez właściciela nieruchomości, udział m.in. Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności elektrycznej, Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności sanitarnej (zależnie od zakresu prac).


Odpowiedzialność wykonawców. Usterki, akcje i reakcje

Wszyscy wykonawcy stosują te same standardy obsługi klienta. Podstawą jest Umowa OSS Wykonania PTM, którą podpisujesz z Konsorcjum Wykonawczym. Każda firma odpowiada za dwój kawałek robót. W umowie otrzymujesz niezbędne telefony i adresy.

                                                                                                    mini_pvproductions8.jpg


Jak rozpocząć współpracę z nami? 

Zadzwoń lub napisz. Omówimy szczegóły.