Kontakt

SIEDZIBA PARTNERSTWA

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

Email ogólny:

Zgłoszenia udziału w usłudze:

Jeśli mają Państwo uwagi lub składają reklamację:

Gdyby zaś pojawiły się pytania, na które nie ma odpowiedzi na niniejszej stronie internetowej, prosimy o telefon na numer komórkowy

  • tel. +48 534 23 23 66
  • tel. +48 604 504 353

 

Usługę przygotowania firm MSP do realizacji projektów termomodernizacji wg zasad one stop shop realizuje PARTNERSTWO obejmujące trzy podmioty:

  1. Fundację Poszanowania Energii (lider)
  2. Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundację Praktyków Biznesu
  3. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Jeśli chcą Państwo wysłać zgłoszenie lub inny rodzaj wiadomości, wystarczy na kopercie wpisać Fundacja Poszanowania Energii i w/w adres. 

Więcej informacji o Partnerstwie można przeczytać tutaj


Termomodernizacje według schematu      one stop shop

Nowość na polskim rynku. Jest to system współpracy budowlanych firm wykonawczych ukierunkowany na szybką realizację celu i prowadzony według procedur do których firmy zostały wcześniej przygotowane. One stop shop (OSS) to większa szansa na dotrzymanie terminów i skuteczną realizację zlecenia. To praca ze sprawdzonymi wykonawcami. Wielostopniowy nadzór i bieżące wsparcie fachowców.

JEŚLI MAJĄ pAŃSTWO PYTANIA, PROSIMY O SKORZYSTANIE Z PONIŻSZEGO FORMULARZA
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wypełniając niniejszy formularz potwierdzam, iż zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną, której tekst przeczytałem(am) TUTAJ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach opisanych w podanej Klauzuli Informacyjnej.
Wymagane
Wymagane